Ouderschapsverlof


Het ouderschapsverlof is er voor bedoeld om te zorgen dat ouders meer tijd kunnen besteden aan hun kinderen. Door dit verlof word het mogelijk gemaakt om zich volledig op de opvoeding van het kind te concentreren. Als een ouder ergens in loondienst is kan dit worden opgenomen indien het kind onder de 8 jaar is. Het is een vereiste dat de ouder minimaal één jaar bij de huidige werkgever werkt en bijna altijd is het ouderschapsverlof onbetaald, tenzij anders vermeld staat in de CAO-afspraken. Voor het aanvragen van dit verlof moet dit twee maanden van te voren schriftelijk worden aangeven bij de werkgever.

De regelgeving

In de ouderschapsverlofregeling, wat een wettelijk vastgestelde regeling is, worden alle rechten van een ouder beschreven. In deze regeling staat dat een ouder minimaal drie maanden verlof moet krijgen en in totaal is er recht op 26 maal het aantal uren dat de ouder werkt per week. Dus om even een voorbeeld te geven voor het berekenen van het aantal uren waar u recht op heeft nemen we een werkweek van 30 uur. Dan is er recht op 30 x 26 = 780 uur ouderschapsverlof. Er geldt meestal dat u met het opnemen van verlof de helft van uw normale aantal uren in de week gaat werken. Als u dus normaal 30 uur werkt, zal dat veranderen naar 15 uur per week voor een jaar lang. Want 780 uur verlof gedeeld door het aantal uren dat u gaat minderen, namelijk 15, laat zien dat u dan maximaal één jaar de helft kunt gaan werken. Het is nog wel mogelijk dat over de verdeling van deze uren dingen zijn afgesproken in de CAO-afspraken. Per kind heeft u eenmaal recht op deze regeling als het onder de acht jaar is.

Het is ook mogelijk om hierna uw werkgever te vragen om de werktijden aan te passen aan uw situatie. Dit geeft u de mogelijkheid om betere zorg voor uw kinderen te bieden gecombineerd met het werk. Wilt u hier nou ook gebruik van maken? Geef dit dat uiterlijk drie maanden voor de afloop van uw ouderschapsverlof aan bij uw werkgever. Deze is dan verplicht om op dit verzoek te reageren minimaal één maand voor het aflopen van het verlof.


 

Onbetaald ouderschapsverlof

Zolang u gebruik maakt van dit recht ontvangt u geen inkomen van uw werkgever voor het aantal verlofuren. De uren die u hiernaast nog wel werkt krijgt u natuurlijk wel gewoon uitbetaald. Het is waarschijnlijk verstandig om eerst uw CAO te raadplegen, omdat het nog wel is wil voorkomen dat hier aparte afspraken instaan die van de normale regeling afwijken. Let er ook op dat als u verlof opneemt dit gevolgen kan hebben voor uw huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Daarnaast is het nog mogelijk dat als u door het verlof onder het sociaal minimum verdient om een aanvullende bijstand aan te vragen. Als u het ouderschapsverlof gaat aanvragen heeft u ook nog recht om de ouderschapsverlofkorting.

Wilt u weten wat er allemaal veranderd is met de ingang van 2014? Kijk dan even op onze pagina over ouderschapsverlof 2014.

Zwangerschapsverlof

Nadat je zwanger bent geworden – vind hier de beste zwanger worden tips net als ook deze tips – wil je uiteraard gebruik maken van de zwangerschapsverlof als je een betaalde baan hebt. Klik door naar de zwangerschapsverlof pagina om precies te zien wat dit inhoudt en welke vereisten er zijn.