Ouderschapsverlof 2014


Volgens het nieuwe regeerakkoord heeft u nog recht op ouderschapsverlofkorting als u ouderschapsverlof in 2014 aanvraagt. Dit betekent dus dat als u in 2015 pas het ouderschapsverlof aanvraagt u dus geen recht meer heeft op ouderschapsverlofkorting. Op hoeveel ouderschapsverlof heeft u nou in 2014 recht? En wat betekent dit voor u als ouder? Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft over het ouderschapsverlof 2014.

Het ouderschapsverlof 2014

Waarom is het ouderschapsverlof in het leven geroepen? Dit is gedaan om ouder te ondersteunen met de opvoeding van hun kind en ze de kans te geven meer tijd met hun kind door te brengen. Het ouderschapsverlof in 2014 is bedoelt voor kinderen tot acht jaar. Tenzij het kind last heeft van een lichamelijke, geestelijke of andere aandoening waar ze voor meer dan 66% aan lijden. Dan geldt er een verruimde leeftijdsgrens van 21 jaar. In het geval van een adoptie, stief- of pleegkinderen, dan is er ook recht op het ouderschapsverlof.

Voor elke ouder is er altijd recht op 26 weken ouderschapsverlof, dit blijft hetzelfde in 2014. Hoeveel uur u daadwerkelijk op mag nemen is gerelateerd aan het aantal uur dat u werkt. Als u een fulltime baan heeft en u werkt 40 uur in de week dan mag u 26 x 40 = 1040 uur ouderschapsverlof opnemen. De rekensom is dus eigenlijk om het aantal uur dat u werkt met 26 weken te vermenigvuldigen. Het is meestal gebruikelijk dat u een jaar lang de helft van uw normale aantal uren gaat werken. Maar in overleg met uw werkgever zijn er natuurlijk ook nog andere opties bespreekbaar.

Ouderschapsverlof 2014 opnemen?

U moet als werknemer minimaal één jaar in dienst zijn bij de huidige werkgever en de werkgever mag dit verlof dat niet weigeren. Tenzij er een hele gegronde reden is dat er grote complicaties zullen ontstaan als u op verlof gaat, maar dit komt in de praktijk weinig voor. U mag in 2014 net als in de voorafgaande jaren het ouderschapsverlof maar één keer per kind opnemen. Zoals wij eerder al aangegeven hadden heeft u recht op het ouderschapsverlof als het kind niet ouder is dan zeven jaar. Wordt het kind tijdens het verlof ouder dan deze leeftijdsgrens dan vervalt het recht op verlof in principe, maar u overleggen met uw werkgever of er een uitzondering gemaakt kan worden.


Ouderschapsverlofkorting 2014

Als u in aanmerking wilt komen voor ouderschapsverlofkorting in 2014 is het noodzakelijk dat u voldoende belasting betaald. Ouderschapsverlofkorting valt namelijk onder heffingskorting en kan direct van het belastbare bedrag waar u recht op heeft worden afgehaald. Het is mogelijk om deze heffingskorting over te dragen op uw partner, maar ook voor deze geldt dat er dan voldoende belasting betaald moet worden. In 2013 is het bedrag vastgesteld op €4,24 per verlofuur. Dit bedrag is gebaseerd op 50% van het minimumloon. Voor het ouderschapsverlof 2014 is dit bedrag vastgesteld op €4,11 per uur.

Om in 2014 in aanmerking te komen voor ouderschapsverlofkorting moet u een verklaring hebben van uw werkgever waar staat dat u ouderschapsverlof heeft opgenomen. Waarom is het bedrag voor ouderschapsverlofkorting per uur lager in 2014 dan dat deze in 2013 was? Dit komt doordat de regering bezig is met het afbouwen van de ouderschapsverlofkorting en dat deze in 2015 dus helemaal wordt afgeschaft.

Ouderschapsverlofkorting 2014 berekenen

Hier geven wij een voorbeeld van een berekening van de ouderschapsverlofkorting in 2014. Als u dus 40 uur per week werkt dan heeft u recht op 1040 uur ouderschapsverlof (26 x 40 = 1040 uur). Dit aantal uur vermenigvuldigd u dus met €4,11 en dan komt u uit op een korting van €4274,40.

Wilt u gebruik maken van deze korting dan is het noodzakelijk dat het loon in 2014 door de opname van het ouderschapsverlof lager ligt dan het ontvangen loon in 2013. Is dit het geval dan heeft u recht hierop. Dus als u ervoor kiest om weinig of minder uur ouderschapsverlof op te nemen dan is er een kans dat u hier niet voor in aanmerking komt. Ook is het zo dat u niet meer korting mag ontvangen dan uw belastbaar loon in 2013 minus het belastbaar loon in 2014.

Hoe kunt u ouderschapsverlofkorting aanvragen?

De aanvraag voor ouderschapsverlofkorting moet via de belastingdienst gedaan worden en kunt u vinden onder de heffingskorting. Let er op dat u bij deze aanvraag ook de verklaring van uw werkgever doet waarin staat dat u daadwerkelijk ouderschapsverlof heeft opgenomen.