Ouderschapsverlof aanvragen


Hoe kunt u het ouderschapsverlof aanvragen

Het is mogelijk om ouderschapsverlof aan te vragen als u hier recht op heeft en dit minimaal twee maanden van te voren aangeeft bij uw werkgever. Er zijn twee manieren waarop u bij uw werkgever kenbaar kunt maken dat u hier graag gebruik van wilt maken. Dit kan door middel van een brief of een formulier die u vervolgens aan uw werkgever overhandigd. Hier laten wij u zien hoe het ouderschapsverlof aanvragen gedaan kan worden.

Hoelang duurt het ouderschapsverlof?

Als u een volledige baan hebt dan kan u maximaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Het is wettelijk verplicht om dit binnen één jaar op te nemen, tenzij u anders heeft besloten in overleg met uw werkgever. Enkele tijd geleden, voor 1 januari 2009, was het zelfs zo dat u maar 13 weken keer de arbeidsuren per week kreeg. Toch fijn dat er zo een grote positieve verandering is doorgevoerd!

Krijgt u salaris tijdens uw ouderschapsverlof?

Het komt bijna nooit voor dat u krijgt doorbetaald voor uren die u met het ouderschapsverlof opneemt. Heel soms wil het wel een voorkomen dat er afwijkende afspraken zijn gemaakt in de CAO-afspraken of in de eventuele aanvullende arbeidsvoorwaarden. Waar het ouderschapsverlof ook invloed op kan hebben is de hoogte van de toelagen die u van de belastingdienst ontvangt. Hieronder vallen de hoogte van uw huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. U doet er daarom altijd verstandig aan om uw inkomensverandering zo spoedig mogelijk door te geven aan de belastingdienst.


Wat zijn nou de nadelen van het ouderschapsverlof aanvragen?

Zoals hiervoor al aangegeven ontvangt u geen loon voor de uren waarmee u met ouderschapsverlof bent. Dit gaat natuurlijk niet op als er andere afspraken hier over zijn gemaakt. Ook bouwt u tijdens deze verlofuren geen vakantiedagen op en mocht u onverhoopt ziek worden, dan worden alleen de uren die u wel zou werken uitbetaald.

Het in delen aanvragen van uw ouderschapsverlof

Het is mogelijk om uw ouderschapsverlof in delen aan te vragen. Wel moet dit dat in de brief of het formulier zijn aangegeven dat u twee maanden van te voren inlevert bij uw werkgever. Veel mensen laten hun ouderschapsverlof mooi aansluiten op het bevallingsverlof van hun vrouw of vriendin. Wanneer het kind geboren zal worden is nooit helemaal zeker, maar ongetwijfeld weet u wel rond welke datum.