Ouderschapsverlof berekenen


Hoe kunt u het ouderschapsverlof berekenen?

Het is vrij logisch dat ouders vooral in de eerste levensjaren van hun kind(eren) hier graag extra aandacht voor willen hebben om ze goed op te voeden en dergelijke. Daarom is het mogelijk om tot het achtste jaar van het kind ouderschapsverlof op te nemen. Allebei de ouders hebben recht op dit verlof en daarom kan het dus per kind altijd twee keer worden aangevraagd, één keer voor de ene ouder en één keer voor de andere ouder. Wat voor kan komen is dat u een tweeling heeft. In dit geval mag er dan twee keer per ouder ouderschapsverlof worden aangevraagd. Ook is het mogelijk voor stiefouders, pleegouder en adoptieouders om verlof aan te vragen als de omstandigheden hiernaar zijn. Op deze pagina laten wij u zien hoe het ouderschapsverlof berekenen in zijn werk gaat.

De voorwaarden van het ouderschapsverlof

Als u gebruikt wilt maken van het ouderschapsverlof moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Minimaal twee maanden van te voren word er schriftelijk een verzoek ingediend voor het ouderschapsverlof
  • Het kind is jonger dan acht jaar
  • U werkt minimaal één jaar bij uw huidige werkgever

Het berekenen van het ouderschapsverlof

De duur van het ouderschapsverlof is 26 maal het aantal werkuren per week dat vastgelegd staat in het contract. Vrijwel altijd gaat de ouder in een periode van één jaar de helft van zijn arbeidsuren werken. Dus werkte de ouder nou altijd 32 uur per week, dan word dat met het ouderschapsverlof verlaagd naar 16 uur per week. Het ouderschapsverlof berekenen gaat met behulp van uw aantal uren wat in de arbeidsovereenkomst vermeld staat. Stel de ouder werkt 32 uur per week. Dan heeft die recht op 26 x 32 = 832 uur ouderschapsverlof. Met deze regeling is het dus altijd mogelijk om een geheel jaar lang de helft van de uren te gaan werken. Is er een tweede kind bijgekomen in de huidige periode van verlof dan is er gewoon de mogelijkheid om ook voor dit kind meteen ouderschapsverlof aan te vragen volgens de standaard procedure.