Ouderschapsverlofkorting


De ouderschapsverlofkorting

De ouderschapsverlofkorting maakt gebruik van het ouderschapsverlof zoals de naam ook al aangeeft en het is een belastingvoordeel die voor de ouder is. Deze korting kunt u daarom aanvragen bij de aangifte inkomstenbelasting. De heffingskorting zal worden verrekend in de aanslag inkomstenbelasting.

Voorwaarden ouderschapsverlofkorting

Als u gebruik wilt maken van het ouderschapsverlofkorting dan moet er gebruik worden gemaakt van het ouderschapsverlof en er moet een plicht zijn tot het betalen van belasting. Het is mogelijk om van deze korting gebruik te maken als uw belastbaar loon tijdens het ouderschapsverlof lager is dan het belastbaar loon van het jaar ervoor. Daarnaast is er ook nog een ouderschapsverlofverklaring nodig van uw werkgever met de volgende informatie:

  • Naam werkgever, adresgegevens en loonheffingsnummer
  • Uw naam en burgerservicenummer (BSN)
  • De periode van het ouderschapsverlof
  • De hoeveelheid verlofuren gedurende deze periode

Ouderschapsverlofkorting berekenen en aanvragen

De korting bedraagt de helft van het brutominimumloon per uur, wat is vastgesteld op €4,18 per uur. Hoeveel korting u krijgt kunt u berekenen door het aantal verlofuren dat u heeft opgenomen te vermenigvuldigen met €4,18. Deze heffingskorting zal maximaal het verschil bedragen van het loon tijdens het ouderschapsverlof en het loon van het jaar ervoor. U kunt de heffingskorting aanvragen met uw aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast is er nog een optie om elke maand een bepaald bedrag te ontvangen door middel van een voorlopige aanslag. Dit kan geregeld worden via de website van de Belastingdienst.

Ouderschapsverlofkorting 2014

In 2013 was het nog mogelijk om het gehele jaar gebruik te maken van deze heffingskorting, maar in 2014 is dit nog erg onzeker. Er is nog niet veel duidelijkheid over de plannen van de overheid. Wel is er gezegd dat ze het aantal kindregelingen in de toekomst willen beperken en er is ook gezegd dat er bezuiniging op de ouderschapsverlofkorting nodig is. Er is voorgesteld om enkele regelingen, waaronder deze, te laten vervallen. Een concreet antwoord van wat het gaat worden is er nog niet, maar zodra deze beschikbaar is zullen wij u hierover inlichten. Zeer waarschijnlijk wordt de ouderschapsverlofkorting in 2015 helemaal afgeschaft.