Zwangerschapsverlof


Voor wie is het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof nou precies bedoeld? Deze regelingen zijn in het leven geroepen om vrouwen te ondersteunen die een betaalde baan hebben en zwanger zijn (lees hier tips om zwanger te worden). Deze twee regelingen zijn één geheel. Met het zwangerschapsverlof kunt u ervoor kiezen om vanaf zes weken voor de bevalling verlof op te nemen, maar ook kunt u ervoor kiezen om vier weken voor de bevalling uw werk te onderbreken. Als de bevalling achter de rug is heeft u nog recht op tien weken betaald verlof en als u voor de tweede mogelijkheid heeft gekozen dan wordt dit nog eens met twee weken verlengd. Met deze twee regelingen heeft u dus in totaal recht op 16 weken verlof. Meestal wordt dit verlof genoemd onder het zwangerschapsverlof. Het mogen dan verder wel twee aparte regelingen zijn, maar het is niet mogelijk om ervoor te kiezen de ene wel te gebruiken en de andere niet. Ze moeten dus altijd in combinatie met elkaar worden gebruikt. Als er sprake is van een twee- of meerling dan heeft u helaas geen recht op extra verlof. Het bevallingsverlof gaat in vanaf de dag dat uw baby geboren is.

Hoe kunt het het zwangerschapsverlof aanvragen?

Als u gebruik wilt maken van het zwangerschapsverlof dat moet u dit met uw werkgever of het UWV regelen. Hiervoor zijn echter wel enkele regels opgesteld:

  • U moet minimaal drie weken voor de start het verlof aanvragen bij uw werkgever.
  • Een werkgever mag het verlof niet weigeren en mocht hij dit wel doen dan zal u contact moeten opnemen met de ondernemingsraad van uw bedrijf.
  • Het UWV betaald de zwangerschapsuitkering aan u. Als u in loondienst bij uw werkgever bent dat regelt hij dit. Bent u een zelfstandige dan zal u bij het UWV een regeling genaamd de ZEZ-regeling (Zelfstandig en Zwanger) moeten aanvragen.
  • Na de 16 weken van verlof zal deze regeling eindigen en de betaling stoppen. Er wordt dan van u verwacht dat u weer verder gaat met uw werkzaamheden bij uw werkgever. Het is wel nog mogelijk om het verlof te verlengen door middel van vakantiedagen.
  • Tijdens het zwangerschapsverlof blijft u nog gewoon vakantiedagen opbouwen en uw werkgever heeft niet het recht te vragen om vakantiedagen op te nemen voordat het zwangerschapsverlof ingaat.
  • Bij ziekte zal er niks veranderen aan deze regeling en zal hij dus gewoon door blijven lopen. Mocht u nog ziek zijn als de regeling afgelopen is dan dient u zich volgens de normale wijze ziek te melden bij uw werkgever. Als u een zelfstandige bent dan heeft u alleen recht op een uitkering als u zich daarvoor verzekerd heeft.

 

Ontslag tijdens het zwangerschapsverlof

Ter bescherming van de werknemer mag uw werkgever u niet ontslaan als u zwanger bent. Hij mag u zelfs niet ontslaan als hij denkt dat u zwanger bent of mogelijk gaat worden in de dichtbije toekomst. Ook kunt u niet ontslagen worden tijdens uw zwangerschapsverlof en de zes weken die daarna komen. Als er een tijdelijk of gelimiteerd arbeidscontract is en dit eindigt tijdens uw verlof dan zal dit uw verlof niet onderbreken. De werkgever is dan echter niet verplicht dit contract te verlengen. U dient zich in te schrijven bij het UWV als werkzoekend als het contact is afgelopen. Tijdens het zwangerschap kunt u wel ontslagen worden als uw afdeling dichtgaat of de werkzaamheden worden gestaakt door bedrijfsomstandigheden, maar dit geldt niet bij het zwangerschapsverlof.

Hoe zit dat met een uitkering?

Heeft u tijdens de zwangerschap een uitkering bij de WW, WIA, Wajong of de ziektewet? Dan zal u een uitkering bij het UWV moeten aanvragen. Dit moet u uiterlijk acht weken voor de uitgerekende datum van uw zwangerschap aanvragen en dan heeft u recht op een uitkering volgens het WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Voor zelfstandige en zzp-ers geldt er dat u een uitkering kunt aanvragen als u een meewerkend partner heeft. Een aantal zaken waar u dan aan zal moeten voldoen:

  1. De juiste informatie over uzelf en de situatie dient vermeld te worden.
  2. Wijzigingen zal u altijd moeten doorgeven. Voorbeelden kunnen zijn dat u gaat verhuizen of ander werk gaat verrichten.

Als er niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan kunt u een boete krijgen of kan de uitkering (tijdelijk) worden verminderd. Teveel ontvangen uitkering dient altijd te worden terugbetaald.